Kto wyznacza cele do osiągnięcia w zakładzie produkcyjnym?

Produkcyjnym Gamma Zaplecza 996.jpg

Praca w zakładzie produkcyjnym nie należy do najłatwiejszych. Pracownicy najniższych szczebli muszą charakteryzować się dobrym zdrowiem – często wiąże się ona z pracą w pozycji stojącej, co może obciążać organizm. Często potencjalni pracownicy obawiają się również bardzo ciężkich norm produkcyjnych, w tym jakościowych, czasowych i ilościowych. Kto jednak wyznacza cele, które musi osiągnąć zespół w zakładzie produkcyjnym?Brygadziści i mistrzowie – kierownicy pierwszego szczebla

Brygadziści i mistrzowie to podstawowa komórka kierownicza – osoba na tym stanowisku odpowiada za pracę niewielkiego zespołu pracowniczego. Szkolenia dla brygadzistów uczą motywowania i kierowania ludźmi, a dobre szkolenie dla mistrzów powinno posiadać również panel z rozwiązywania konfliktów.

Brygadziści to często pierwsze osoby, które mogą ocenić czas wytworzenia określonej liczby produktów. Nie zawsze posiadają oni jednak wystarczającą władzę, by interweniować w przypadku, gdy normy są zawyżane, a sama praca staje się zbyt ciężka dla pracowników.

Kierownictwo wyższe

Większość celów rocznych, kwartalnych i miesięcznych określana jest przez wyższe kierownictwo. W przypadku zakładów sieciowych decyzje mogą pochodzić nawet z samej góry czyli oficjalnego zarządu, który może mieścić się na terenie danego państwa lub poza nim.

Kierownicy wysokich szczebli powinni brać pod uwagę wiele różnych czynników podczas ustalania celów – od możliwości logistycznych zakładu produkcyjnego, po ryzyko wystąpienia zastojów produkcyjnych. Kierownictwo najwyższych szczebli posiada często bardzo duże doświadczenie i umiejętności. Szkolenia

Agile są w dzisiejszych czasach już niemal standardem dla osób, które zajmują się zarządzaniem przedsiębiorstwami – jeśli chodzi o Scrum szkolenia również coraz częściej przeprowadzane są wśród osób, które posiadają dużą decyzyjność w ogromnych zakładach produkcyjnych.


Zobacz związane z tym artykuły: https://www.thebrain.pl


Te metody pozwalają na wypracowanie odpowiedniej postawy, jak i zdobycie cennych wskazówek, które mogą wpłynąć na postrzeganie pracy pracowników wykonawczych oraz stworzenie realnego, skutecznego planu produkcyjnego.

strony
Author: Rudolf